4 stycznia 2012

Sprawiedliwy Handel

Na niektórych produktach ekologicznych można znaleźć logo Sprawiedliwego Handlu. Czym jest sprawiedliwy handel? Kto zajmuje się jego kontrolą? Jakie standardy kryją się za znakiem "Fair Trade"? Jakie produkty Sprawiedliwego Handlu są dostępne na rynku?

Główne założenia Sprawiedliwego Handlu to oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochrona praw nieuprzywilejowanych producentów i pracowników z krajów Globalnego Południa. Poza korzystną ceną, producenci otrzymują od partnerów handlowych wsparcie, aby móc prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony, bezpieczny dla ludzi i środowiska, oraz rozwijać swoją społeczność na zasadach demokratycznych.
Określenie Sprawiedliwy Handel (lub Fair Trade pisane oddzielnie) odnosi się do całej idei rozwoju Globalnego Południa poprzez wymianę handlową na specjalnych zasadach, korzystniejszych niż zasady na rynku międzynarodowym. Może dotyczyć zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych produktów i działalności różnych organizacji na tym polu.

Fair Trade dąży do większej równości w międzynarodowej wymianie pomiędzy krajami tzw. bogatej Północy oraz biednego Południa. Podstawową cechą Sprawiedliwego Handlu jest równoprawne partnerstwo, dialog, przejrzystość i obustronny szacunek pomiędzy producentami, importerami, sklepami, organizacjami certyfikującymi i konsumentami na Północy. Dzięki swoim zasadom Fair Trade przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych głównie w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej.


Organizacje Sprawiedliwego Handlu prowadzą handel na warunkach umożliwiających producentom z Trzeciego Świata rozwój i wyjście z ubóstwa. Należy do nich m.in. Gepa, El Puente, Cafedirect, Tradicraft, Divine Chocolate. Istnieją również sieci i federacje zrzeszające organizacje Sprawiedliwego Handlu, takie jak EFTA (European Fair Trade Association), COFTA (Cooperation for Fair Trade in Africa) czy NEWS! (Network of European Worldshops).
 
Największa sieć to WFTO (World Fair Traide Organization), która zrzesza 300 organizacji, w tym innych sieci i zrzeszeń, a także instytucji oraz firm wspierających sprawiedliwy handel w 70 krajach na całym świecie. Ma szerokie spektrum działalności – jest platformą kontaktu i informacji, promocji (m. in. organizuje Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu), a także zabiera głos w imieniu ruchu sprawiedliwego handlu na forum publicznym i międzynarodowym. WFTO tworzy własne standardy sprawiedliwego handlu, spisy dobrych praktyk w ramach których wszystkie zaangażowane podmioty (zarówno producenci, tworzone przez nich spółdzielnie, jak i wyspecjalizowani importerzy, dystrybutorzy) spełniają kryteria i zasady sprawiedliwego handlu. Od 2004 r. przyznaje swoim członkom Fair Trade Organisation Mark – znak organizacji sprawiedliwego handlu.


Standardy Sprawiedliwego Handlu zapewniają:- płacenie przez kupujących wyższych cen i zapewnienie ciągłości stosunków handlowych, co zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę,
- poprawę warunków pracy i życia producentów i pracowników (np. w wielu przypadkach cześć zysku przeznaczana jest na poprawę warunków socjalnych w pracy i miejscu zamieszkania, często tworzone i wspierane są szkoły lokalne),
- ochronę praw ludności tubylczej; promocję równych szans dla kobiet; ochronę przed wykorzystywaniem dzieci przy produkcji.

Ze względu na wymóg poszanowania środowiska naturalnego wiele produktów Sprawiedliwego Handlu wytwarzanych jest zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. W związku z tym wśród produktów Sprawiedliwego Handlu można znaleźć wiele bio produktów .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zostaw ślad po sobie... Będzie mi miło przeczytać. Jeśli chcesz zapytać - pytaj. Chętnie odpowiem.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...